Arbetsgång

Krav på inlämnade kedjor för skördare.

 • Det måste finnas minst 9 mm friskt material kvar
  på längsta delen av tanden att skapa en ny tand i.
 • Om kedjan är stensågad och det inte går att skapa minst 5 mm
  av ny tand i friskt material kasseras kedjan.
 • Kedjan får inte vara mycket rostig eller stel.

Krav på inlämnade kedjor för motorsåg och mobila sågverk.

 • Det måste gå att skapa en ny tand som är längre än den diagonala markeringen
  på ovansidan av tanden.
 • Kedjan får inte vara rostig och/eller stel.

Detta gör vi med dina kedjor

 • Kedjan rengörs.
 • Kontroll av kedjan m.a.p skador.
 • Vid behov utbyte av skadade delar.
 • Slipning
 • Efterkontroll
 • Kedjorna levereras individuellt inplastade
 • Kedjan returneras till kunden.